Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
 i Egernsund Vandværk
Onsdag d. 19. august 2020 kl. 19:00
Afholdes på DGS i Det Gl. Klublokale.

 Vel mødt
Bestyrelsen