Dagplejeordningen i Broager kommune

Dagplejeformidlingen

Dagplejen er Sønderborg Kommunes pasningstilbud til de ½ - 3årige.
Samtidig er dagplejen Sønderborg Kommunes pasningsgaranti også for 3 - 6årige, såfremt 
der ikke er ledige pladser i børnehaverne.
Der er pt. 10 dagplejere i Egernsund.
læs mere