EGERNSUNDVISEN

Mel: Fjernt, o' fjernt hinsides havet...

Du som ligger her ved sundet,
du er vokset og blevet stor,

II blevet delt - men ikke blundet
strømmen gennem dig jo går.
"

Egernsund du er forandret,

. hvor der før var mark og sti
I' ligger der nu mange huse,

men vi kan dig stadig li: "

Du er skøn når bøgen springer,
og når blomster står i flor,

" vi går tur langs vore strande,
ser ud over Nybøl Nor.

Skov og strand dig fint omkranser,
vi som elsker dig - vi må

" det fornemme, og vi standser

det en strøm til hjertet går. "

Egernsund på vore læber

dig vi tager i vor favn,

" ung og gammel derfor stræber,

på at værne om dit navn. "