Takt og Tone    i.flg.Emma Gad

 
 I begyndelsen af 1900 satte Emma Gad sig for at "belære" folk om takt og tone, og god opførsel.
Hun skrev en bog om emnet, og den udkom i 1918.
I bogen skitserer hun nogle grundregler for god opførsel.
En del bruges stadig, men en del af bogens indhold kan med nutidens øjne virke morsomme.
I forordet forudser hun da også at: 
"senere tider vil finde nogle af de mange skikke i bogen finurlige,
Kun een Hovedregel for alt menneskelig Samkvem bliver aldrig forældet. 
Det er den at handle mod sine Medmennesker ud fra et godt Hjerte"

 

Her bringes uddrag af Emma Gads Takt og Tone ved bryllupper:

Indbydelser.
Indbydelser til bryllup udsendes ca. tre uger i forvejen. Til andre selskabelige lejligheder er 14 dage nok.
Og i den forbindelse er det i.flg. Emma Gad, en god ide at invitere smukke kvinder
"Raader man i sin Kreds over smukke og elegante Damer, bør man være klar over, 
at de gør en næsten ligesaa blændende Virkning
som Berømtheder, og man bør ubetinget have dem med som Dekorationsgenstande"

At sige nej.
Bliver man inviteret til en fest man ikke har lyst til at deltage i, har Emma Gad også råd for det.
Send afbud med posten og ikke over telefonen, for som Emma Gad skriver 
" At lyve skriftligt er lettere, siger De Nej, da giv ikke mere end een Grund dertil,
flere Aarsager indgyder mistillid"


Om gavekøb.
Et godt råd som stadig gælder er, at det er en god ide at få koordineret indkøb af gaver, for som Emma Gad siger:
"hvad skal en ung Husmoder med tre Potageskeer og uden en Kageske"

Om rygning.
"Damer maa nødig træde hindrende i Vejen for Rygning, Naar de har ondt ved at taale den, maa de blive hjemme"

Om kvindernes selskabstøj.
"Vær hellere for enkelt en for elegant klædt til Anledningen. Malplaceret Pragt virker tarveligst af Alt.
Spar saa lidt som muligt på Handsker og Fodbeklædning. 
Naar disse ting er i Orden, gør det hele Ens Ydre soigneret
En smuk Frisure gør ogsaa Underværker."


At komme for sent.
"Man maa hellere komme 35 Minutter for sent end 25, da man i saa Fald kan faa Værtinden til at tro
at man har taget en halv Time fejl af Tiden."